Opłata za wydaną dokumentację

Start - Opłata za wydaną dokumentację

PO RAZ PIERWSZY W ŻĄDANYM ZAKRESIE

Kserokopia (1 strona)

Pacjent
0,00zł
Przedstawiciel ustawowy
0,00zł
Osoba upoważniona
0,00zł

Wyciąg (1 strona)

Pacjent
0,00zł
Przedstawiciel ustawowy
0,00zł
Osoba upoważniona
0,00zł

Odpis (1 strona)

Pacjent
0,00zł
Przedstawiciel ustawowy
0,00zł
Osoba upoważniona
0,00zł

Wydruk (1 strona)

Pacjent
0,00zł
Przedstawiciel ustawowy
0,00zł
Osoba upoważniona
0,00zł

Środki komunikacji elektronicznej

Pacjent
0,00zł
Przedstawiciel ustawowy
0,00zł
Osoba upoważniona
0,00zł

Informatycznynośnik danych

Pacjent
0,00zł
Przedstawiciel ustawowy
0,00zł
Osoba upoważniona
0,00zł

PO RAZ KOLEJNY W ŻĄDANYM ZAKRESIE

Kserokopia (1 strona)

Pacjent
0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
Przedstawiciel ustawowy
0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
Osoba upoważniona
0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

Wyciąg (1 strona)

Pacjent
0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
Przedstawiciel ustawowy
0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
Osoba upoważniona
0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

Odpis (1 strona)

Pacjent
0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
Przedstawiciel ustawowy
0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
Osoba upoważniona
0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

Wydruk (1 strona)

Pacjent
0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
Przedstawiciel ustawowy
0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
Osoba upoważniona
0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

Środki komunikacji elektronicznej

Pacjent
0,00zł
Przedstawiciel ustawowy
0,00zł
Osoba upoważniona
0,00zł

Informatycznynośnik danych

Pacjent
0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
Przedstawiciel ustawowy
0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
Osoba upoważniona
0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

01.12.2021 – 28.02.2022

Odpłatność za dokumentację medyczną. Podstawa wyliczenia.

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

III kwartał 20215657,30


Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

1 strona wyciągu lub odpisu
maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia
11,31zł

1 strona kopii albo wydruku
maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia
0,39zł

Wyciąg, odpis lub kopia na elektronicznym nośniku danych
maks. 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia
2,26zł

Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  1. do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
  2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, wydruku, na informatycznym nośniku danych, za pośrednictwem komunikacji elektronicznej lub kopii
  3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Jej maksymalną wysokość określa Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta*