Probówki z cieczą poddawaną badaniu pod mikroskopem

LABORATORIA I PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE

z którymi „Przychodnia Rodzinna” ma podpisaną umowę na wykonywanie badań diagnostycznych.

Laboratorium analiz medycznych „Nova-Lab”
Augustów ul. 3-go Maja 49
Tel. 87 643 54 44
Pobieranie materiału:
od poniedziałku do piątku od 7:30 – 10:30
w soboty od 7:30 do 9:00

Laboratorium analiz medycznych „Nova-Lab”
Augustów ul. Szpitalna 12
Tel. 87 644 42 57
Pobieranie materiału:
od poniedziałku do piątku
od 7:00 do 10:00

Pracownia RTG
Augustów ul. Szpitalna 12
Tel. 87 644 43 12
od poniedziałku do piątku
od 7:15 do 19:00

Pracowania USG NZOZ MCDL
Augustów ul Jaćwieska 18
Tel. 87 643 41 29
wtorki – po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

Pracownia RTG ESKULAP
Augustów ul. Woj. Polskiego 51
Tel. 87 643 27 64
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 12:30