Zapisz się

Start - Zapisz się

Zgodnie z art. 28 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) świadczeniobiorca ma prawo wyboru (zmiany) lekarza, pielęgniarki, położnej POZ spośród lekarzy, pielęgniarek, położnych ubezpieczenia zdrowotnego, nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 złotych. Nie dotyczy to przypadku zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza, pielęgniarkę i położną poz oraz innych przyczyn niezależnych od woli świadczeniobiorcy.