Probówki z próbkami krwi do badań

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej na zlecenie lekarza poradni POZ naszej przychodni mogą zostać bezpłatnie wykonane następujące badania laboratoryjne.

BADANIA LABORATORYJNE – wykonywane w NovaLab S.C. przy ul. Chreptowicza 1 i NovaLab S.C. ul. Szpitalna 12 (SPZOZ)

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi
 • retikulocyty
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

 • Sód
 • Potas
 • Wapń zjonizowany
 • Żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC)
 • Żelazo
 • Stężenie transferyny
 • Stężenie hemoglobin glikowanej (HbAlc)
 • Mocznik
 • Kreatynina
 • Glukoza
 • Test obciążenia glukozą
 • Białko całkowite
 • Proteinogram
 • Albuminy
 • Kwas moczowy
 • Cholesterol całkowity
 • Cholesterol-HDL
 • Cholesterol-LDL
 • Ttriglicerydy (TG)
 • Bilirubina całkowita
 • Bilirubina bezpośrednia
 • Fosfataza alkaliczna (ALP)
 • Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
 • Aminotransferaza alaninowa (ALT)
 • Gammaglutamylotranspeptydaza (GGT)
 • Aamylaza
 • Kinaza kreatynowa (CK)
 • Fosfataza kwaśna całkowita (ACP)
 • Czynnik reumatoidalny (RF)
 • Miano antystreptolizyn O (ASO)
 • Hormon tyreotropowy (TSH)
 • antygen HBs-AgHBs
 • VDRL
 • FT3
 • FT4
 • PSA- Antyngen swoisty dla stercza całkowity

 • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych i chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu
 • ilościowe oznaczanie białka
 • ilościowe oznaczanie glukozy
 • ilościowe oznaczanie wapnia
 • ilościowe oznaczanie amylazy

 • badanie ogólne
 • pasożyty
 • krew utajona – metodą immunochemiczną

 • wskaźnik protrombinowy (INR)
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
 • fibrynogen

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej na zlecenie lekarza poradni POZ naszej przychodni mogą zostać bezpłatnie wykonane następujące badania laboratoryjne.

BADANIA LABORATORYJNE – wykonywane w NovaLab S.C. przy ul. Chreptowicza 1 i NovaLab S.C. ul. Szpitalna 12 (SPZOZ)

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku – wykonywane jest na miejscu

 • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej w tym wstępnej oceny gruczołu
  krokowego – wykonywane jest w naszej placówce
 • USG tarczyc i przytarczyc – wykonywane jest w naszej placówce
 • USG ślinianek – wykonywane jest w w NZOZ MCD-L L.S. Kisiel
 • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego – wykonywane jest w naszej placówce
 • USG obwodowych węzłów chłonnych – wykonywane jest w naszej placówce

 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej
 • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej
 • zdjęcie czaszki i zatok
 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej
 • Zdjęcia radiologiczne – wykonywane są w SPZOZ Augustów

Spirometria – wykonywana jest na miejscu

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawić skierowanie na badania endoskopowe:

 • gastroskopia
 • kolonoskopia

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII:

Do badania całe jelito grube powinno być oczyszczone

W tym celu należy:

 1. Dzień przed badaniem dieta płynna+ 2 litry wody niegazowanej.
 2. W dniu badania rano od godz. 8.00 pić roztwów FORTRANSU.

Każdą z 4 saszetek FORTRANSU należy rozpuścić w 1 litrze wody (może być woda mineralna niegazowana lub przegotowana).

Tak przygotowany roztwór w ilości 4 litrów wypić w ciągu 3-4 godzin (1 szklanka roztwowu w ciągu 10 minut).

Na badanie należy się zgłosić z dorosłą osobą towarzyszącą