• morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi

• morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi

• retikulocyty

• odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

Sód

Potas

Wapń zjonizowany

Żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC)

Żelazo

Stężenie transferyny

Stężenie hemoglobin glikowanej (HbAlc)

Mocznik

Kreatynina

Glukoza

Test obciążenia glukozą

Białko całkowite

Proteinogram

Albuminy

Kwas moczowy

Cholesterol całkowity

Cholesterol-HDL

Cholesterol-LDL

Ttriglicerydy (TG)

Bilirubina całkowita

Bilirubina bezpośrednia

Fosfataza alkaliczna (ALP)

Aminotransferaza asparaginianowa (AST)

Aminotransferaza alaninowa (ALT)

Gammaglutamylotranspeptydaza (GGT)

Aamylaza

Kinaza kreatynowa (CK)

Fosfataza kwaśna całkowita (ACP)

Czynnik reumatoidalny (RF)

Miano antystreptolizyn O (ASO)

Hormon tyreotropowy (TSH)

antygen HBs-AgHBs

VDRL

FT3

FT4

PSA- Antyngen swoisty dla stercza całkowity

ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych i chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu

ilościowe oznaczanie białka

ilościowe oznaczanie glukozy

ilościowe oznaczanie wapnia

ilościowe oznaczanie amylazy

badanie ogólne

pasożyty

krew utajona – metodą immunochemiczną

wskaźnik protrombinowy (INR)

czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)

fibrynogen

posiew moczu z antybiogramem

posiew wymazu z gardła z antybiogramem

ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella; Shigella

białko C-reaktywne (CRP)

diagnostyka obrazowa i nieobrazowa

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej na zlecenie lekarza  poradni POZ naszej przychodni mogą zostać bezpłatnie wykonane następujące badania laboratoryjne.

BADANIA LABORATORYJNE – wykonywane w NovaLab S.C. przy ul. Chreptowicza 1 i NovaLab S.C. ul. Szpitalna 12 (SPZOZ)

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku – wykonywane jest na miejscu

USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej w tym wstępnej oceny gruczołu

krokowego –  wykonywane jest w naszej placówce

USG tarczyc i przytarczyc – wykonywane jest w naszej placówce

USG ślinianek – wykonywane jest w w NZOZ MCD-L L.S. Kisiel

USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego – wykonywane jest w naszej placówce

USG obwodowych węzłów chłonnych- wykonywane jest w naszej placówce

zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej

zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej

zdjęcie czaszki i zatok

zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej

Zdjęcia radiologiczne – wykonywane są w SPZOZ Augustów 

Spirometria – wykonywana jest na miejscu

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawić skierowanie na badania endoskopowe:

  1. gastroskopia
  2. kolonoskopia

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawić skierowanie na badania endoskopowe:

  1. gastroskopia
  2. kolonoskopia

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII:
Do badania całe jelito grube powinno być oczyszczone 

W tym celu należy:

  1. Dzień przed badaniem dieta płynna+ 2 litry wody niegazowanej.
  2. W dniu badania rano od godz. 8.00 pić roztwów FORTRANSU.

Każdą z 4 saszetek FORTRANSU należy rozpuścić w 1 litrze wody (może być woda mineralna niegazowana lub przegotowana).

Tak przygotowany roztwór w ilości 4 litrów wypić w ciągu 3-4 godzin (1 szklanka roztwowu w ciągu 10 minut).

Na badanie należy się zgłosić z dorosłą osobą towarzyszącą