Świadczenia od poniedziałku do piątku po godzinie 18:00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy udzielane są przez nocną i świąteczną opiekę zdrowotną przy ul Szpitalnej 12 link tel kontaktowy 87 644 42 00 lub 87 644 43 00

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna nie jest związana z lekarzem opieki zdrowotnej, do którego zdeklarowany jest pacjent. Z uwagi na powyższe ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą skorzystać z pomocy z dowolnego punktu nocnej opieki.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne (dla świadczeniobiorców) i udzielane bez skierowania.