Projekty UE

Start - Projekty UE
Logo Projektów współfinansowanych przez Fundusze Europejskie i Unię Europejską wraz z logiem Dostepność Plus
 
Przychodnia Rodzinna Sp. z o.o. w Augustowie jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 645 185,26 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.Minimalizacja nierówności w dostępie do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w gminie Augustów odbędzie się poprzez inwestycje, zakup wyposażenia niezbędnego do udzielania świadczeń medycznych i odpowiednie szkolenia personelu w placówce Przychodnia Rodzinna Sp. z o.o.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:

  • Swobodnie przemieszczać się pomiędzy dwiema częściami przychodni, dzięki zabudowie holu wejściowego wraz z wprowadzeniem automatyki drzwiowej
  • Korzystać z dostępności do świadczonych usług, poprzez zakup nowego fotela do pobierania krwi dostosowanego do potrzebo osób niepełnosprawnych, zakup regulowanego stołu zabiegowego oraz zakup sprzętu medycznego takiego jak: monitor funkcji życiowych, holter EKG i ciśnieniowy analizator CRP.
  • Korzystać z dostępności do świadczonych usług dla osób z niepełnosprawnością poprzez zakup podnośnika jednego o minimalnym udźwigu 150 kg., wagi dla osób na wózkach inwalidzkich, sprzęt do bezpiecznej ewakuacji: mata ewakuacyjna i krzesełko ewakuacyjne oraz analizator składu ciała
  • Korzystać z informacji o świadczonych usługach poprzez udoskonalenie strony internetowej szpitala dla osób z niepełnosprawnością wzrokową i słuchową oraz zakup monitora wyświetlającego informacje;
  • W łatwy sposób identyfikować personel poprzez wyposażenie personelu w oznaczenia dostosowane szczególnie dla osób z dysfunkcją wzroku;
  • Korzystać z infrastruktury poprzez zakup sprzętu ułatwiającego funkcjonowanie i poprawiającego bezpieczeństwo pacjentów o specjalnych potrzebach np. krzesła do poczekalni, wymianę tabliczek informacyjnych oraz montaż tabliczek brajlowskich dotyczących pomieszczeń ogólnodostępnych., zakup tablicy przenośnej informacyjnej dotyczącej rozkładu pomieszczeń, montaż nakładek kątowych na schody i na poręcze wymianę podłogi na cichą wykładzinę, wymianę drzwi wewnętrznych, dostosowanie punktu rejestracji pacjenta do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, zakup systemu kolejkowania, rozbudowę gabinety zabiegowo-szczepiennego, wyposażenie gabinetów lekarski w fotele dla osób ze szczególnymi potrzebami, zakup serwera z oprogramowanie oraz nowych komputerów
  • Uzyskiwać informacje o sposobach leczenia i stanie zdrowia w sposób przyjazny i przejrzysty dzięki podniesieniu jakości komunikacji z pacjentami ze szczególnymi potrzebami poprzesz przeszkolenie personelu w zakresie komunikacji z pacjentami o szczególnych potrzebach oraz przeszkolenie kadry kierowniczej z zakresu Savor-vivre w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami.
  • Korzystać poprzez zakup profesjonalnych wyposażonych neseserów dla pielęgniarek, zakup mobilnego USG, zakup EKG i spirometru i wagi dla niemowląt z rozszerzonych świadczeń podczas wizyt domowych;
  • Korzystać z udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez zakup lupy powiększającej, pętli indukcyjnej, tabletu z oprogramowaniem Mówik, wykupieniem abonamentu na tłumacza on-line oraz dzięki współpracy z organizacją pozarządową reprezentującą osoby z niepełnosprawnościami.
Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej https://www.zdrowie.gov.pl/