Aby otrzymać kserokopię historii choroby należy wcześniej złożyć podanie (wniosek o wydanie kserokopii choroby) w rejestracji Przychodni Rodzinnej Sp. z o.o.. Kserokopia historii choroby wydawana jest również w rejestracji po uprzednim wypełnieniu i złożeniu „Wniosku o wydanie dokumentacji medycznej” oraz po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem.