Rejestracja pacjentów
na wizytę domową lekarską

Pacjent, którego stan zdrowia wymaga domowej wizyty lekarskiej powinien zgłosić ten fakt telefonicznie lub przez osoby trzecie w Rejestracji Zakładu do godziny 11.00

87 643 51 27

lub rejestracja osobista w
„Przychodnia Rodzinna Sp.z o.o.” przy ulicy Hożej 2B.

Wizyty domowe w domu pacjenta odbywają się w przypadkach uzasadnionych, w czasie godzin przeznaczonych na wizyty domowe, po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty z lekarzem rodzinnym.

W przypadku nagłych zachorowań, jeżeli stan pacjenta nie pozwala na dotarcie do lekarza rodzinnego,
pacjent ma prawo wezwać pogotowie ratunkowe.

Nr pogotowia ratunkowego

999

Nr alarmowy z tel. komórkowych

112