Lekarka empatycznie rozmawia ze starszą kobietą

Rejestracja pacjentów
na wizytę domową lekarską

Pacjent, którego stan zdrowia wymaga domowej wizyty lekarskiej powinien zgłosić ten fakt telefonicznie lub przez osoby trzecie w Rejestracji Zakładu do godziny 11.00

87 643 51 27

lub rejestracja osobista w „Przychodnia Rodzinna Sp.z o.o.” przy ulicy Hożej 2B.

Wizyty domowe w domu pacjenta odbywają się w przypadkach uzasadnionych, w czasie godzin przeznaczonych na wizyty domowe, po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty z lekarzem rodzinnym.

W przypadku nagłych zachorowań, jeżeli stan pacjenta nie pozwala na dotarcie do lekarza rodzinnego, pacjent ma prawo wezwać pogotowie ratunkowe.

Lekarka empatycznie rozmawia ze starszą panią

Nr pogotowia ratunkowego

999

Nr alarmowy z tel. komórkowych

112