Aby otrzymać kserokpię historii choroby należy wcześniej złożyć podanie (wniosek o wydanie kserokopii choroby) w  rejestracji przy poradni ortopedycznej. Kserokopia historii choroby wydawana jest w statystyce medycznej (budynek  prostopadły do budynku administracji, nad prosektorium) po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem.