INSTRUKCJA REALIZACJI E-RECEPTY

 


 

 1. Jeżeli pacjent posiada Internetowe Konto Pacjenta otrzyma:
  1. SMS – 4 cyfry kodu
  2. E mail – plik PDF zawierający e-receptę
 2. Jeżeli pacjent nie korzysta z Internetowego Konta Pacjenta to otrzyma:
  1. Wydruk papierowy na poradzie w gabinecie
  2. Informację telefoniczną z 4 cyfrowym kodem
 3. Do odbioru SMS-a wystarczy zwykły telefon komórkowy, nie potrzebuje smartfona.

4. Z otrzymanym kodem i nr PESEL pacjent musi udać się do apteki.

5. Leki z e-recepty pacjent może wykupić w kilku aptekach w różnym czasie, ale kupując   kolejne opakowania jednego leku, musi wrócić do tej samej apteki

 


Jak długo ważna jest e-recepta

Co do zasady e-recepta jest ważna 30 dni, ale są i takie, na które są ważne 7 dni, 120 lub 365 dni. Żeby recepta była ważna rok, lekarz musi to zaznaczyć.

Więcej informacji można znaleźć tutaj