Instrukcja realizacji e-recepty

Start - Instrukcja realizacji e-recepty

Instrukcja realizacji e-recepty

 1. Jeżeli pacjent posiada Internetowe Konto Pacjenta otrzyma:
  • SMS – 4 cyfry kodu
  • E mail – plik PDF zawierający e-receptę
 2. Jeżeli pacjent nie korzysta z Internetowego Konta Pacjenta to otrzyma:
  • Wydruk papierowy na poradzie w gabinecie
  • Informację telefoniczną z 4 cyfrowym kodem
 3. Do odbioru SMS-a wystarczy zwykły telefon komórkowy, nie potrzebuje smartfona.
 4. Z otrzymanym kodem i nr PESEL pacjent musi udać się do apteki.
 5. Leki z e-recepty pacjent może wykupić w kilku aptekach w różnym czasie, ale kupując kolejne opakowania jednego leku, musi wrócić do tej samej apteki

Jak długo ważna jest e-recepta

Co do zasady e-recepta jest ważna 30 dni, ale są i takie, na które są ważne 7 dni, 120 lub 365 dni. Żeby recepta była ważna rok, lekarz musi to zaznaczyć.

Więcej informacji można znaleźć tutaj