Instrukcja realizacji badań dodatkowych

Start - Instrukcja realizacji badań dodatkowych

Instrukcja realizacji badań dodatkowych

  1. Pacjent podczas wizyty lub teleporady otrzymuje skierowanie na badania diagnostyczne w wersji papierowe. Jeżeli skierowanie jest wystawione podczas teleporady – pacjent lub osoba upoważniona musi je odebrać osobiście.
  2. Wraz z skierowaniem na badania laboratoryjne pacjent otrzymuje 4 znakowy kod, którym może sprawdzić swoje wyniki badań
  3. Pacjent ze skierowaniem udaje się do miejsca wskazanego na skierowaniu lub przez lekarza
  4. Pacjent nie może udać się do dowolnej jednostki, tylko do tej, z którą ma podpisaną umowę poradnia Nasi podwykonawcy
  5. W przypadku braku dostępu do Inetrnetu, pacjent może odebrać swoje wyniki w poradni lekarza POZ, po zgłoszeniu wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej Wydanie dokumentacji
  6. Wyniki badań z RTG/USG pacjent otrzymuje po badaniu.
 

Badania laboratoryjne i diagnostyczne, na które może skierować lekarz poz