Instrukcja o sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne

Start - Instrukcja o sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne

Instrukcja o sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne

  1. Pacjent dzwoni do osoby uprawnionej (lekarz/pielęgniarka) do wystawienia zlecenia na wyroby medyczne.
  2. Jeżeli zlecenie jest wystawione przez osoby uprawnione i potwierdzone przez NFZ elektronicznie w systemie e-ZWM – nie ma konieczności wizyty w NFZ
  3. Jeżeli zlecenie jest wystawione przez osoby uprawnione poza systemem elektronicznym konieczne jest potwierdzenie zlecenia w NFZ z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego lub innych systemów łączności drogą elektroniczną np. skan, email, fax.
  4. Osoba uprawniona drukuje zlecenie lub podaje nr zlecenia telefonicznie lub SMS.
  5. Pacjent udaje się z nr zlecenia do apteki lib sklepu medycznego (może zamówić wyroby również ze sklepu medycznego internetowego).
  6. Osoba realizująca odnajduje zlecenie w systemie na podstawie nr zlecenia nadanego przez system NFZ oraz nr PESEL pacjenta (nie są wymagane oryginały zleceń w postaci papierowej do realizacji zamówień)
  7. Po poprawnym dokonaniu realizacji, osoba realizująca drukuje zlecenie.
  8. Zlecenie musi być opatrzone podpisami osoby realizującej i odbierającej.
  9. Pacjent zostawia zlecenie w punkcie realizacji, gdzie jest przechowywane.