Lekarz zapisujący dane z konsultacji z pacjentem
Logo Fundusze Europejskie Program Rozwoju Regionalnego

Przychodnia Rodzinna Sp. z o.o.  zrealizowała dwa projekty doradcze: WND-RPPD.01.04.01-20-2633/20 tytuł „Audyt technologiczny w obszarze automatyzacji procesu czynności diagnostycznych pacjentów ” oraz WND-RPPD.01.04.01-20-2634/20 tytuł „Opracowanie analizy i planu wdrożenia w obszarze automatyzacji czynności diagnostycznych pacjentów” o wartości 49 700,00 zł netto każdy. Wartość wkładu Funduszy Europejskich w każdym projekcie to 42 245,00 zł.