Choroby układu krążenia

Start - Choroby układu krążenia

Profilaktyka Chorób Układu Krążenia

W ramach umowy z NFZ szpital zaprasza do udziału w badaniach Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia osoby w wieku 35-55 lat, u których wcześniej nie rozpoznawano choroby układu krążenia.

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność z tego powodu w Polsce należy do najwyższych w regionie europejskim. W 2001r choroby te były przyczyną zgonu ponad 173 tys. osób w naszym kraju. Warto zauważyć, że współczynnik zgonów na 10 tys. mieszkańców był wyższy dla kobiet (45,9) niż dla mężczyzn (44,1).

Czerwone serce z lini impulsu.

Badania epidemiologiczne i socjomedyczne pokazują, że ważną rolę w rozwoju chorób układu krążenia odgrywają niektóre wzorce zachowań składające się na współczesny styl życia. Są to: niewłaściwe odżywianie się, mała aktywność ruchowa, palenie papierosów, picie alkoholu, stres. Te niewłaściwe zachowania oraz wywołane przez nie zaburzenia biochemiczne określane są jako czynniki ryzyka.

Podczas pierwszej wizyty wykonujemy:

 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
 • pomiar tętna
 • określamy współczynnik masy ciała – BMI,
 • wykonujemy pomiar ramienia i obwodu talii
 • przeprowadzamy wywiad
 • kierujemy na badania biochemiczne

 • stężenie we krwi cholesterolu całkowitego
 • LDL-cholesterolu
 • HDL -cholesterolu
 • trójglicerydów
 • poziomu cukru na czczo

Ocena ryzyka incydentu sercowo-naczyniowego wg algorytmu SCORE

Rozmowa, przekazanie materiałów zachęcających do zmiany stylu życia na bardziej sprzyjający zdrowiu.

W przypadku wykrycia choroby układu krążenia zostanie Pan/Pani objęty opieką lekarską, a w zależności od wskazań medycznych otrzyma Pan/Pani zalecenia dotyczące trybu życia lub zostanie skierowany na dalszą diagnostykę i leczenie w Poradni Kardiologicznej.