Chirurg przegląda wyniki badan na nowoczesnym wirtualnym ekranie

CHOROBY NACZYŃ MÓZGOWYCH

„Postaw na profilaktykę – Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych w województwach mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim”.

Od 1 lipca 2018 roku do marca 2020 roku we współpracy w Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku w naszej przychodni realizowany będzie Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych finansowany przez Unię Europejską oraz Ministerstwo Zdrowia, którego celem będzie ochrona naszych pacjentów przed udarem mózgu.

Kto może przystąpić do Programu?

Do Programu możesz przystąpić jeśli masz 40 – 65 lat i masz jedno z poniższych zaburzeń:

  • palenie papierosów,
  • otyłość,
  • zły cholesterol,
  • nadciśnienie tętnicze,
  • cukrzycę,
  • migotanie przedsionków

Jeżeli jesteś zainteresowany ochroną przed udarem mózgu, powiedz o tym swojemu lekarzowi rodzinnemu z naszej przychodni.

Co uzyskasz dzięki przystąpieniu do Programu?

  1. Najważniejszą i bezcenną korzyścią jest ocena ryzyka udaru mózgu i wdrożenie działań chroniących Cię przed tą groźną dla życia i zdrowia chorobą.
  2. W ramach Programu w przychodni zostanie przeprowadzony wywiad i pogłębione badania podstawowe, w tym: pomiar wzrostu, masy ciała, obwodu pasa, obwodu bioder, ciśnienia tętniczego na prawej kończynie górnej, ciśnienia tętniczego na lewej kończynie górnej, tętna, osłuchowa ocena obu tętnic szyjnych.
  3. U osób, u których lekarz stwierdzi co najmniej 1 nieprawidłowość, zostanie wykonane: EKG spoczynkowe, pomiar poziomu cukru we krwi i pełny lipidogram (badanie wszystkich frakcji cholesterolu i triglicerydy).
  4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowych wyników ww. badań, a także osoby po przebytych epizodach niedokrwienia mózgu (tzw. TIA) będą kierowane przez lekarza na konsultację specjalistyczną do poradni neurologicznej, gdzie Pacjent przejdzie kompleksową diagnostykę TIA w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz zostaną wdrożone działania, które zmniejszą ryzyko wystąpienia u Pacjenta udaru mózgu.

Więcej informacji o programie uzyskasz tutaj: www.naczyniamozgowe.pl i w artykule w Poranny.pl