Mężczyzna w urzędzie, przybija pieczęć na dokumencie

W wyniku I edycji rekrutacji przeprowadzonej w dniach 05.05.2016-17.06.2016 Przychodnia Rodzinna sp. z o.o. została zakwalifikowana do projektu „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”.

Zarówno w Polsce jak i na świecie posiadanie akredytacji jest potwierdzeniem spełnienia rygorystycznych wymagań z zakresu różnych obszarów działalności zarówno administracyjnych a przede wszystkim medycznych. Poprzez wdrożenie programu akredytacyjnego pragniemy osiągnąć w naszym podmiocie poprawę jakości i bezpieczeństwa opieki. Posiadanie Certyfikatu Akredytacyjnego niesie za sobą wiele korzyści zarówno dla pacjentów jak i kierownictwa oraz pracowników jednostki.

Podstawowe korzyści wynikające z wdrożenia standardów akredytacyjnych obejmują:

  • Podniesienie jakości i świadczeń udzielanych pacjentowi
  • Wzrost bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu w związku z udzielaniem świadczeń
  • Usprawnienie organizacji placówki
  • Poprawę relacji pacjent-personel medyczny oraz komunikacji wewnętrznej jednostki
  • Wzrost zadowolenia i satysfakcji pacjenta
  • Wzrost konkurencyjności i prestiżu firmy