Mężczyzna w urzędzie, przybija pieczęć na dokumencie

Szanowny pacjencie

Bardzo miło nam poinformować, że na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej wyrażonej w uchwale nr 8/2018 POZ z dnia 6 kwietnia udzielono przez Ministra Zdrowia, Przychodni Rodzinnej Sp. z o.o. w Augustowie akredytacji w zakresie działalności Przychodni Rodzinnej.

W wyniku dokonanej oceny punktowej nasza jednostka uzyskała 98% możliwej do uzyskania liczby punktów w zakresie standardów akredytacyjnych określonych obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.M.Z. z 2011 r. Nr 4, poz. 42).

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż dołożymy wszelkich starań, aby jakość naszych usług była zawsze na najwyższym poziomie i będziemy podejmować działania w celu podnoszenia naszych świadczeń.